Hệ Lụy Formosa

TitleHệ Lụy Formosa
Publication TypeMiscellaneous
AbstractSơn Nghị Ngày 30/6/2016, nhà cầm quyền cộng sản Việt nam họp báo tuyên bố nguyên nhân cá chết dọc suốt bãi biển miền Trung. Đây là điều mà người dân, đặc biệt ngư dân tại Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng…
URLhttps://jffv.org/2019/04/17/he-luy-formosa/
Collection: